You are currently viewing מחפשים הלוואות בערבות המדינה ? תקראו אולי מצאתם

אין אדם בישראל שלא נתקל במושג "החתמת ערבים" בהלוואה,
או לפעמים אפילו בחתימה פשוטה על חוזה שכר דירה.
הערב – לרוב אדם מדרגה קרובה ללווה (או שוכר הדירה),
למעשה חותם על כך שיש ברשותו את האמצעים הדרושים להשלים את הסכומים החסרים להסדר התשלום,
במידה וחלילה תשלום (או כמה תשלומים) לא יעבור.

כך, לאחרונה אנו שומעים יותר ויותר על המושג 'הלוואה בערבות המדינה'
המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים, או עסקים בהקמה.
אז מה בדיוק זה אומר, ומהם התנאים לעמוד בהלוואה?
הנה כמה דברים ראשוניים שכדאי לכם לדעת על המושג הנכסף.

מהי המשמעות של הלוואה בערבות המדינה?

במובנה הפשוט והכללי ביותר, הלוואה בערבות מדינה משמעותה הלוואה שלא הייתה ניתנת לעסק על ידי הבנק,
אם לא היו לו הערבים הדרושים לחתימה. במקרה כזה, הערבים להלוואה הם לא בני משפחה,
בני זוג או כל ישות אחרת, אלא המדינה בעצמה – מתוך כוונה כנה לעודד ולהצמיח עסקים בתחילת דרכם או לחלופין
להזניק עסקים קטנים שכבר קיימים, ומעוניינים להתפתח ולהתקדם עוד יותר מבחינה עסקית.
בשנים אחרונות פתיחה המדינה קרן הנקראת " קרן בערבות המדינה " דרך לעזור לעסקים בקבלת הלוואות לשיפור או הרחבת העסק.

מחפשים הלוואות בערבות המדינה

איך ההלוואה נעשית בפועל?

בעוד שהתנאים להלוואה מותנים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה,
הצינור שדרכו הם עושים זאת הוא מספר בנקים נבחרים בארץ: מרכנתיל, מזרחי,
לאומי ואוצר החייל, ודרך גופי תיאום שונים – העושים זאת כמובן באישור מיוחד מטעם המדינה.
מבחינה פרקטית, גובה הערבות שהמדינה מעניקה יכול להגיע עד לסכום של 70% מגובה הקרן,
כאשר אחד התנאים המרכזיים לעמידה בהסכם הוא בטחונות מצד בית העסק בגובה של 25% מהקרן (לעסקים קיימים),
או 10% מהקרן (לעסקים חדשים).
מאפיין אטרקטיבי נוסף שכדאי לדעת על ההלוואה הוא שהריביות במסלול זה הן נמוכות באופן משמעותי
ביחס להלוואות שהיו ניתנות במסגרות פיננסיות אחרות.

איך מקבלים את ההלוואה?

מטבע הדברים, לא כל בית עסק זוכה לאישור וליציאה לדרך בתהליך של הלוואה בערבות המדינה,
מאחר והיא ייעודית לעסקים מסוג מסוים, אותו המדינה מעוניינת לקדם במיוחד:
ראשית, מחזור העסקים של העסק חייב להיות עד 100 מיליון בשנה ולא יותר מכך (קרי עסקים קטנים ובינוניים בלבד);
שנית, כמו כל הלוואה אחרת כמובן גם במקרה של הלוואה בערבות המדינה,
יש לבצע בדיקה מקדימה של הפרופיל העסקי,
כדי שהמדינה תחליט האם היא אכן חותמת על המסלול הייחודי במקרה שלכם
(כאמור, התנאים להתקבל נוחים הרבה יותר מאשר מול גופים פיננסים אחרים, אך עדיין ישנן הגבלות ולא כל אחד יכול לקבל את ההלוואה),
לבסוף, חשוב לדעת כי עסקים שבעברם רקורד של שיקים חוזרים,
חבויות לרשויות המס או חשבונות בנק מוגבלים (בהווה) אינם יכולים לקבל הלוואה בערבות המדינה, וזאת כתנאי מקדים לאישור ההלוואה.